Wywiadówki

W najbliższy czwartek tj. 14 września odbędą się spotkania rodziców i opiekunów z wychowawcami klas. O godz. 17.00 zaplanowano takie spotkania z dyrekcją szkoły a...

Wyprawka szkolna.

Dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przewidziana jest wyprawka szkolna w kwocie 445 zł na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych. Aby otrzymać wyprawkę należy...

Skip to content