Biblioteka


Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

obowiązuje od 29 marca do 28 kwietnia 2023 r.

Poniedziałek 10.35 – 11.20
Wtorek – nieczynne
Środa – 11.25 – 12.10
Czwartek – nieczynne
Piątek 8.50 – 9.35 oraz 10.35 – 11.20

Opis pracy biblioteki szkolnej.
Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 3 jest miejscem, w którym uczniowie nie tylko mogą wypożyczyć książkę, obejrzeć film, przeczytać w miłej atmosferze udostępniane czasopisma, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie realizują swoje pasje, zainteresowania, a korzystając z komputerów z dostępem do Internetu poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności. W bibliotece uczniowie wraz z nauczycielami pracują nad różnymi projektami, przygotowują się do konkursów, prowadzą debaty i zebrania. Jest więc miejscem, w którym powstają nowe pomysły i ciekawe prace, ale przede wszystkim rodzi się wiara we własne umiejętności i możliwości.
Biblioteka szkolna czynna jest codziennie i oferuje uczniom, rodzicom i nauczycielom:

Szeroki księgozbiór – około 7,5 tyś woluminów, w tym:
księgozbiór główny:
lektury,
literatura piękna,
podręczniki przedmiotowe,
literatura popularna dla dorosłych,
książki dla dzieci,
czasopisma.
księgozbiór podręczny
encyklopedie,
encyklopedie tematyczne,
wydawnictwa słownikowe,
poradniki.
dokumenty szkolne
statuty szkoły,
programy nauczania,
programy profilaktyczne,
publikacje nauczycieli,
inne dokumenty szkolne.
Duży wybór filmów zarówno na CD, DVD jak i VHS – biblioteka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, który sprzyja prezentacji uczniom programów edukacyjnych obrazujących wprowadzane treści
Możliwość skorzystania z kserokopiarki
Możliwość skorzystania z multimedialnego centrum informatycznego
Możliwość skorzystania z czytelni szkolnej.

W bibliotece szkolnej znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
Komputery służą ich użytkownikom do:

pracy z multimedialnymi programami edukacyjnymi znajdującymi się w zbiorach,
wyszukiwania informacji w Internecie niezbędnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
wykonywania własnych prac typu: referaty, sprawozdania, prezentacje multimedialne,
tworzenia dokumentów na użytek szkoły – samorządu uczniowskiego, redakcji gazetki szkolnej i strony internetowej,
poszerzania własnych zainteresowań,
prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych dla maturzystów.

Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ rocznie korzysta ok. 600 osób. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z bogatej biblioteki elektronicznej – jej zbiory wynoszą 230 płyt. W ICIM prowadzone były warsztaty dziennikarsko-informatyczne. Ich efektem było powstanie różnych prezentacji, nagrodzonych na ogólnopolskich konkursach. Ponadto,biblioteka angażuje się w różne projekty, sprzyjające wdrażaniu uczniów do samokształcenia. W działalności tej wykorzystywana jest technologia informacyjna, która umożliwia realizację zadań poszczególnych projektów, a także konsultowanie projektów z koordynatorami i prowadzenie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań (np. Projekt Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu).

W bibliotece znajduje się CZYTELNIA, w której uczniowie mogą:

korzystać z księgozbioru podręcznego oraz prenumerowanych czasopism,
brać udział w indywidualnych zajęciach z nauczycielami,
przeprowadzać debaty, zebrania,
uczestniczyć w projekcjach filmów.
realizować projekty.

Biblioteka jako Centrum Informacji Multimedialnej stanowi bardzo ważną instytucję naszej szkoły. Jest ona głównym ośrodkiem udostępniania informacji, przekazywanej na różnorodnych nośnikach. Należy zatem zaznaczyć, że biblioteka szkolna jest miejscem, w którym młodzi ludzie rozwijają się intelektualnie i emocjonalnie. Ponadto, jednoczesne wykorzystanie zbiorów bibliotecznych i nowoczesnego sprzętu pozwala uczniom efektywniej przyswoić nową wiedzę, a tym samym rozwijać się i w przyszłości realizować wyznaczone cele, plany i osiągać sukcesy!.

Skip to content