Kalendarz roku szkolnego

2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – 1.09.2022 r.

I semestr dla klasy 4 TBG i 4 LOA od 1.09.2022 r. do 31.12.2022r. (17 tyg.)
II semestr dla klasy 4 BG i 4 LOA od 1.01.2023 r. do 28.04.2023 r. (15 tyg.)

I semestr dla pozostałych klas od 1.09.2022 r. do 13.01.2023 r.
II semestr dla pozostałych klas od 30.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
Ferie zimowe od 16.01.2023 r. do 29.01.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna od 06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.

Egzaminy maturalne – 4.05.2023 r. – 23.05.2023 r.

Część pisemna
• język polski – 4.05.2023 r. (czwartek)
• matematyka – 5.05.2023 r. (piątek)
• język angielski – 8.05.2022 r. (poniedziałek)

Część ustna
10.05.2023 r. – 23.05.2023r. (z wyjątkiem 14 i 21 maja) – (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• styczeń 2023 r. (sesja styczeń-luty) – 09.01.23 do 29.01.23
• czerwiec 2023 r. (sesja czerwiec-lipiec) – 01.06.23 do 18.06.23 formuła 2012, 2017
• czerwiec 2023 r. (sesja czerwiec – lipiec) 01.06.23 do 18.06.23 formuła 2019.

Ferie letnie 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

Dodatkowe dni wolne
• 14.10.2022
• 31.10.2022
• 2.05.2023
• 9.06.2023
• 4,5,8.05.2023 (matury)
• 2 dni egzaminy zawodowe