Kalendarz roku szkolnego

2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – 1.09.2021 r.

I semestr dla klasy 4 TAB od 2.09.2021 r. do 31.12.2021r. (17 tyg.)
II semestr dla klasy 4 TAB od 1.01.2022 r. do 29.04.2022 r. (15 tyg.)

I semestr dla pozostałych klas od 2.09.2021 r. do 13.02.2022 r. (21 tyg.)
II semestr dla pozostałych klas od 14.02.2022 r. do 25.06.2022 r. (19 tyg.)

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
Ferie zimowe od 14.02.2022 r. do 27.02.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna od 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r.

Egzaminy maturalne – 4.05.2022 r. – 23.05.2022 r.

Część pisemna
• język polski – 4.05.2022 r. (środa)
• matematyka – 5.05.2022 r. (czwartek)
• język angielski – 4.05.2022 r. (piątek)

Część ustna (tylko dla osób zdających na uczelnie wyższe za granicą)
18.05.2022 r. – 20.05.2022r. – j. obce
18.05.2022 r. – 20.05.2022 r. – j. polski

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• styczeń 2022 r. (sesja styczeń-luty) – 10.01.22 do 06.02.22
• czerwiec 2022 r.(sesja czerwiec-lipiec) – 20.06.22 do 6.07.22 formuła 2012, 2017
• czerwiec 2022 r.(sesja czerwiec – lipiec) 02.06.22 do 29.06.22 formuła 2019.

Ferie letnie 25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

Dodatkowe dni wolne
• 14.10.2021
• 12.11.2021
• 7.01.2022
• 4,5,6.05.2022 (matury)
• 17.06.2022
• 2 dni egzaminy zawodowe