Rada Rodziców

Skład Rady rodziców:

– przewodnicząca P. Beata Habigier-Tabaczuk
– zastępca przew. P. Ewa Smolarczyk
– sekretarz P. Stanisław Okła
– skarbnik P. Aneta Cholewa

Konto Rady Rodziców:

PKO BP SA oddział 1 w Zabrzu

05 1020 2401 0000 0602 0039 7877

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im.rtm.Witolda Pileckiego w Zabrzu

ul. 3 Maja 118, 41-800 Zabrze

Skip to content