Wywiadówki

8 IX 2022 czwartek
– godz 17:00 klasy 1 technikum i 1 LO
– godz. 18:00 klasy 2, 3 i 4 technikum oraz 4 LO
– godz. 18:30 Rada rodziców.

17 XI 2022 czwartek
– godz. 17:00 klasy kończące – informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach do (14 XI 2022), (wystawanie ocen – do19 XII 2022), pozostałe klasy – informacja o postępach uczniów w nauce (konsultacje).

08 XII 2022 czwartek
– godz. 17:00 wszystkie klasy oprócz klas kończących (zagrożenia i proponowane oceny śródroczne) (wystawianie ocen – do 9 I 2023)

2 II 2023 czwartek
– godz. 18:00 wszystkie klasy – informacja o ocenach semestralnych, bieżącym ocenianiu, rozpoczęcie II semestru.

15 II 2023 środa
– godz. 17:00 klasy kończące – informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach do (13 III 2023)
(wystawanie recenzji – do 21 IV 2023), pozostałe klasy – informacja o postępach uczniów w nauce (konsultacje).

18 V 2023 czwartek
– godz. 17:00 wszystkie klasy – zagrożenia i informacja o proponowanych ocenach rocznych do (16 MAJA 2023r.) (wystawanie opinii – do 16 VI 2023).