Stypendium szkolne dla uczniów.

Informujemy o możliwości składania wniosków o przedłużenie decyzji dotyczącej stypendium szkolnego na trwający rok szkolny
2022/2023 o okres: styczeń-czerwiec 2023. Sprawa dotyczy tylko osób, które otrzymały pozytywne decyzje na stypendia szkolne zawierające
się w okresie od września do grudnia 2022.
Wniosek, który należy złożyć nie musi mieć określonego wzoru, wystarczy żeby zawierał:

1) Imię i nazwisko osoby uprawnionej (osobno rodzica ucznia i osobno uczniów pełnoletnich) najlepiej z numerami PESEL.
2) Adres wnioskodawcy (zalecamy podanie numeru telefonu do kontaktu)
3) Treść wniosku, np.: << Wnoszę o zmianę decyzji przyznającej prawo do stypendium szkolnego poprzez wydłużenie okresu przyznania świadczenia. >>
4) Oświadczenie o sytuacji materialnej – czy doszło do zmiany sytuacji od momentu złożenia pierwszego wniosku na obecny rok szkolny, lub że
sytuacja dochodowa rodziny nie uległa zmianie.
5) Oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż otrzymane środki ze stypendium przeznaczam w całości na zakupy o charakterze edukacyjnym. Zostałam poinformowany/a, iż świadczenia terminy realizacji świadczenia są uzależnione od otrzymania przez gminę środków na stypendia szkolne.”
6) Numer konta (o ile nie był wcześniej podany)
7) Podpis wnoszącego.

Wypisane wnioski należy dostarczyć do urny Działu Świadczeń Rodzinnych usytuowanej przy wejściu głównym budynku, ul. 3 Maja 16, parter.”

W załączeniu przykładowy druk wniosku na wydłużenie okresu przysługiwania stypendium szkolnego.
Informacja ogólna

http://www.zcsr.zabrze.pl/stypendium-szkolne.html

Wzory wniosków
http://www.zcsr.zabrze.pl/do-pobrania-145.html

W najbliższym czasie podobną informację umieścimy na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

Pobierz wniosek

Previous post Dzień otwarty
Next post Wywiadówki.
Skip to content