Uroczyste otwarcie pracowni, podsumowanie projektów zawodowych.

19 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektów unijnych „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” prowadzonego od września 2020 r. do sierpnia 2022 r. przez panią Agnieszkę Porębską i „Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Nr 3” prowadzonego przez dyrektora szkoły – panią Annę Milcarz.
W projekcie „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” oprócz naszej szkoły uczestniczyły jeszcze 4 zabrzańskie placówki:
– Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18,
– Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10,
– Technikum nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
– Technikum nr 1 w Centrum Edukacji.

Dzięki tym projektom uczniowie zabrzańskich szkół zostali wyposażeni w umiejętności oraz kwalifikacje potrzebne do wykonywania wybranego przez nich zawodu. Odbyli konsultacje z doradcą zawodowym, wzięli udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe, mogli również odbyć staż w zakładzie pracy lub zdobyć dodatkowe uprawnienia w postaci prawa jazdy.
Niezwykle istotnym założeniem projektów było także doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt poprawiający jakość pracy i nauki.
Podczas uroczystości prowadzonej przez panią Angelikę Jochemczyk odbyło się oficjalne otwarcie pracowni technika przemysłu mody i technika automatyka. W tym szczególnym dniu towarzyszyła nam pani Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik, pani naczelnik Wydziału Oświaty – Ewa Wolnica, zastępca dyrektora gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty – pan Jakub Padewski, goście z urzędu miasta oraz dyrektorzy zabrzańskich szkół biorących udział w projekcie „Zawód jutra”. Goście uczestniczyli w pokazie strojów przygotowanych przez uczniów klas przemysłu mody i krótkich lekcjach pokazowych, które odbyły się w nowych pracowniach. Nieoceniony wkład w przebieg imprezy miał też nasz absolwent – Dominik Kwiecień, który zapewnił oświetlenie wybiegu i zadbał o dobrą jakość dźwięku. Piękne fryzury naszych modelek pomogły przygotować uczennice klasy 2 z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych kształcące się w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Przygotowanie uroczystości:
dyrektor szkoły – Anna Milcarz,
koordynator projektu „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” – Agnieszka Porębska,
Angelika Jochemczyk,
Małgorzata Marzec

Previous post Talenciaki dla ZS3
Next post Talenciaki dla ZS3
Skip to content