Wyprawka szkolna.

Dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przewidziana jest wyprawka szkolna w kwocie 445 zł na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych.

Aby otrzymać wyprawkę należy wypełnić przesłany wniosek i złożyć go wraz z fakturami (na wnioskodawcę czyli rodzica/opiekuna prawnego a w przypadku pełnoletniego ucznia na ucznia) w szkole.

Termin składania wniosków- 10 września 2023 r. w p. 108 u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie.

Informacja dotycząca programu: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2023.152.0001046,metryka,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielania-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych.html

Previous post Z energią do nauki.
Next post Szkoła pełna talentów.
Skip to content