Kalendarz roku szkolnego

2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4.09.2023 r.

I semestr dla klas: 5TAP, 5TBP – 4.09.2023 r. – 31.12.2023r. (17 tyg.)
II semestr dla klas: 5TAP, 5TBP – 1.01.2024 r. – 26.04.2024 r. (15 tyg.)

I semestr dla pozostałych klas – 4.09.2023 r. – 26.01.2024 r. (20 tyg.)
II semestr dla pozostałych klas – 27.01.2024 r. – 21.06.2024 r. (20 tyg.)

Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
Ferie zimowe – 29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
• 5TAP, 5TBP – 26.04.2024 r.
• pozostałe klasy – 21.06.2024 r.

Egzaminy maturalne (7.05.2024 r. – 24.05.2024 r.)

część pisemna
• język polski – 7.05.2024 r. (wtorek)
• matematyka8.05.2024 r. (środa)
• język angielski9.05.2024 r. (czwartek)

część ustna – 11.05.2024 r. – 16.05.2024r.(z wyjątkiem 12 maja) – (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:
• styczeń 2024 r. (sesja zima) – 09.01.24 do 20.01.24
• część pisemna model D 09.01.24
• część pisemna w formie elektronicznej 10-15.01.24
• czerwiec 2024 r.(sesja lato) – 03.06.24 do 19.06.24 formuła 2012, 2017,2019
• część pisemna model D 03.06.24
• część pisemna w formie elektronicznej 04-10.06.24

Ferie letnie 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

Dodatkowe dni wolne
• 29,30.04.2024
• 02.05.2024
• 31.05.2024
• 7,8,9,13.05.2024 (matury)
• 1 dni egzaminy zawodowe
• 3.11.23 będzie odrobiony 30.09.23 (kawalkada)
• 02.11.2023

Skip to content