Rekrutacja

Od 15 maja 2023 r. został uruchomiony system rekrutacyjny dla absolwentów szkół podstawowych. Już można zgłaszać się w systemie do klas naszej szkoły w techniku na kierunkach:
– technik elektryk,
– technik informatyk,
– technik automatyk,
– technik przemysłu mody,
– technik stylista,
oraz do klasy liceum i branżowej szkoły zawodowej.
Przygotowaliśmy też ulotkę z terminami naboru, którą możecie pobrać TUTAJ

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) określam:
1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów:
a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 – załącznik nr 1,
b) na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2),
c) do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy
pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 r. – załącznik nr 3 (Tabela 1 i 2).
2. Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zgodnie z terminami określonymi w załącznikach.
3. Terminy zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach i platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół.

Śląski Kurator Oświaty
Urszula Bauer

Załącznik nr 1.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Pobierz załącznik

Skip to content