Organizacja roku szkolnego.

 
ORGANIZACJA   ROKU   SZKOLNEGO 2019/2020
 
 
TEMATYKA
DATA
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2.09.2019 r.     (poniedziałek)
I semestr kl. 3 LOA/LOB, 4 TA, 4 TB
3.09.2019 r. - 15.12.2019 r. (15 tyg.)
II semestr kl. 3 LOA/LOB, 4 TA, 4 TB/C
 
16.12.2019 r. - 24.04.2020 r.   (14,5tyg.)
I semestr pozostałych klas 
2.09.2019 r. - 31.01.2020 r. (18 tyg.)
II semestr pozostałych klas 
3.02.2020 r. - 26.06.2020 r. (19,5 tyg.)
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2019 r. – 1.01.2020 r.
Ferie zimowe
13.01.2020 r. - 26.01.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
9.04.2020 r. - 14.04.2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
·       kl. 3 LOA / LOB, 4 TA, 4 TB
 
·       pozostałe klasy
 
 
·       26.04.2020 r.    (piątek)
 
 
·       26.06.2020 r.    (piątek)
Egzaminy maturalne:
część pisemna
·       język polski
 
·       matematyka
 
·       język angielski
 
 
część ustna
 
4.05.2020 r. - 22.05.2020 r.
 
·       4.05.2020 r.    (poniedziałek)
 
·       5.05.2020 r.    (wtorek)
 
·       6.05.2020 r.    (środa)
 
 
4.05.2020 r. - 22.05.2020 r. – j. obce
7.05.2020 r. – 22.05.2020 r. – j. polski
 
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
 zawodowe
 
·       styczeń    2020 r.
·       czerwiec 2020 r.
Ferie letnie
29.06.2020 r. - 31.08.2020 r.
 
Dodatkowe dni wolne: 8 dni
·       w XI Liceum Ogólnokształcącym
·       w Technikum Nr 3
( w tym:   7 dni wolnych
             + 1 dzień do odpracowania)
 
 
 
·       31 X 2019 r. (odpracowany w sobotę „Skarbnikowe Gody”)
·       23 XII 2019 r.       (poniedziałek)
·       2 I 2020 r.             (czwartek)
·       3 I 2020 r.             (piątek)
·       4 V 2020 r.          (poniedziałek)
·       5 V 2020 r.          (wtorek)
·       6 V 2020 r.          (środa)
·       12 VI 2020 r.      (piątek)