Instytucje pomagające rodzinom

 

Wykaz instytucji i służb niosących pomoc dzieciom i rodzinie w Zabrzu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 Maja 16
tel. Centrala (032) 277-78-00
e-mail:
mopr@zabrze.pol.pl

W ramach Ośrodka działają następujące wyodrębnione jednostki :

 1. Zespół do Spraw Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (032) 271-64-31
  (032) 271-64-32
 2. Zespół Interwencji Kryzysowej
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. 278-56-70
 3. Dom Noclegowy
  ul. Dionizego Trocera 63
  tel. (032) 271-26-39
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Władysława Andersa 34
  (032)272-36-98,
  (032)272-35-98
 5. Konsultant do Spraw Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (032)271-64-31 wewn. 58
 6. Klub Integracji Społecznej
  ul. Wyzwolenia 7
  tel. (032) 271-64-31
  (032) 278-56-69
 7. Świetlice środowiskowe:

  • Świetlica środowiskowa przy ul. Władysława Andersa 34
   tel. (032) 272-46-94
  • Świetlica środowiskowa przy ul. Tarnopolskiej 57
   tel.(032) 274-28-39
  • Klub Młodzieżowy ul. Dworcowa 8a
   tel. (032) 777-30-09
  • Świetlica środowiskowa przy ul. Franklina Roosevelta 40
   tel. (032) 277-78-51
  • Świetlica środowiskowa przy ul. Wyzwolenia 7
   tel. (032) 271-64-31 wewn. 55, 45
  • Świetlica środowiskowa przy ul. Jan Kasprowicza 7
   tel. (032) 274-76-14

Oferta świetlic skierowana jest głównie do dzieci mających różne trudności w szkole, w kontakcie z rówieśnikami oraz pochodzących z rodzin z wieloma problemami (m.in. socjalnymi, zdrowotnymi, wychowawczymi). Ponadto świetlice oferują pomoc dla rodziców dzieci, które są uczestnikami świetlic.

 1. Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej:

  • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Biskupice
   ul. Bytomska 28
   tel. (032) 274 73 34
  • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Kończyce
   ul. Miła 4
   tel. (032) 370-27-35
  • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Maciejów
   ul. Wyzwolenia 7
   tel. (032) 271-64-31, (032)271-64-32
  • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Mikulczyce
   ul. Tarnopolska 57
   tel. (032) 271-86-51, (032)271-77-43
  • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Rokitnica
   ul. Władysława Andersa 34
   tel. (032) 272 46 94, (032)272-00-83
  • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Wyzwolenia
   ul. Wyzwolenia 7
   tel. (032) 271 64 31,(032) 271-64-32
  • Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zaborze
   ul. Wolności 362
   tel. (032) 271-44-31, do 35, wewn. 363, 367, 357
 2. Domy Pomocy Społecznej:

 3. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

  • Dom Dziecka, ul. Park Hutniczy 15
   tel. (032)275-37-05,
   e-mail:
   ddziecka0@poczta.onet.pl
  • Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
   ul.dr.H.Jordana 2/11, tel. (032) 272-21-02, e-mail:  
   cwkdim@wp.pl
 4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
  Ośrodek Wsparcia dla Kobiet:
  • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
  • Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  ul. Ofiar Katynia 45
  Tel. (032) 630-11-22
  e-mail:
  owdkzabrze@tpba.pl
 5. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
  ul. Jana Kochanowskiego 26
  Tel. (032) 630-11-23
  e-mail:
  przytuliskozabrze@tpba.pl
 6. Klub Abstynentów „Nowe Życie”
  ul. Park Hutniczy 6
  tel. (032) 271-77-20
 7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Park Hutniczy 6
  (032) 278-11-99 wewn. 107
 8. Dzielnicowe Punkty Klubu Abstynentów

  • Mikulczyce
   ul. Tarnopolska 57
   tel. (032) 274-28-38
  • Rokitnica
   ul. Władysława Andersa 34
   tel. (032) 272-46-94
  • Kończyce
   ul. Miła 4
   (032) 275-03-52
  • Zaborze
   ul. Józefa Lompy 18
   (032) 277-00-28

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystując ww. oraz inne formy pomocy realizuje programy nastawione na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz readaptację i usamodzielnienie

Są to programy:

 1. Miejski Program Przeciwdziałania i Wychodzenia z Bezdomności
 2. Miejski Program Pomocy Rodzinie i Dziecku na Rzecz Integracji Społecznej
 3. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii
 4. Pomoc państwa w zakresie dożywiania
 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Dzielnicowych punktów Pomocy Społecznej realizacja autorskich projektów – są to m.in.:

 1. Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
 2. Program Pomocy Osobom Bezdomnym „Wróć z nami”
 3. Program edukacyjny dla rodzin zastępczych „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych”
 4. Program na rzecz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych „Rozwój mieszkań chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”
 5. Program realizowany przez świetlice środowiskowe „Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracuje z licznymi instytucjami, służbami i organizacjami, m.in.:

 1. Komenda Miejska Policji-Koordynatorzy ds. Nieletnich
  ul. Trocera 36
  tel. (032)271-35-41
 2. Straż Miejska-Inspektorzy ds. Nieletnich
  ul. Pawła Stalmacha 9
  tel. (0342)370-15-43
 3. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
  ul. Wolności 345a
  tel. (032)777-11-66
 4. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
  ul. 3 Maja 21
  tel. (032)373-57-35
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. 3. Maja 12
  tel. (032)271-19-51
 6. Pomarańczowa Linia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  ul. 3. Maja 12
  tel. (032)271-19-51
 7. Izba Wytrzeźwień
  ul. Wolności 94
  tel.(032) 271-31-34

 

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!