Rekrutacja w ZS Nr 3

 

 

 

; 

 

K I E R U N K I    K S Z T A Ł C E N I A


 

 1. TECHNIKUM NR 3 -szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa

  • Technik informatyk – bloger, youtuber, influencer.
  • Technik elektryk – współpraca z firmą TAURON DYSTRYBUCJA S.A.- OPIS KLASY
  • Technik automatyk – NOWOŚĆ!!
  • Technik przemysłu mody – NOWOŚĆ!!
 2. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 4
  • Elektryk
  • Dekarz
  • Krawiec
 3. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • Profil ogólny – KLASA STEWARDESSA I STEWARD
  • Profil ogólny – klasa sportowa – PIŁKA NOŻNA – MSPN "Górnik Zabrze" – OPIS KLASY – PLIK PDF
 4. SZKOŁA POLICEALNA NR 3

 

Z A S A D Y,   T  E R M I N Y,  H A R M O N O G R A M Y  I  K R Y T E R I A   R E K R U T A C J I


 

 1. Zasady rekrutacji do klas pierwszych XI Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 4

 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych) tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

 4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

 5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020.

 6. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej, na rok szkolny 2019/2020.

 7. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 8. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020, w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2020.

 9. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach ponadpodstawowych:  5 letnie – Technikum Nr 3, 4 letnie – XI Liceum Ogólnokształcące, 3 letnia – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w roku szkolnym 2019/2020.

 10. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole policealnej: 2 letnia – Szkoła Policealna Nr 3 w roku szkolnym 2019/2020.

 11. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2019/2020 w szkołach ponadgimnazjalnych 4 letnie – Technikum Nr 3, 3 letnie – XI Liceum Ogólnokształcące, 3 letnia – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w roku szkolnym 2019/2020.

 12. Kryteria rekrutacji elektronicznej szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu – 3 – letnie XI Liceum Ogólnokształcące,  4 – letnie Technikum Nr 3, 3 – letnia Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 4.

 13. Kryteria rekrutacji elektronicznej szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu – 4 – letnie XI Liceum Ogólnokształcące,  5 – letnie Technikum Nr 3, 3 – letnia Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 4.

 

     Kwestionariusze osobowe:

   

   

  OPIS KLASY SPORTOWEJ

  W Zespole Szkół Nr 3 w klasie sportowej o specjalności piłka nożna pod patronatem MŁODZIEŻOWEJ SZKÓŁKI PIŁKI NOŻNEJ „GÓRNIK” ZABRZE uczą się przyszli piłkarze, którzy są przygotowywani do kontynuacji kariery piłkarskiej w kraju oraz
  za granicą. Zajęcia sportowe w ilości dziesięciu godzin tygodniowo prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerów MSPN GÓRNIK Zabrze na obiektach sportowych MOSiR, Walka Zabrze i Zespołu Szkół Nr 3 (siłownia, wielofunkcyjne nowe boisko). Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są zajęcia dodatkowe, a w okresie ferii i wakacji organizowane są przez MSPN GÓRNIK Zabrze obozy sportowe.
   
  Nasi uczniowie pod patronatem MSPN GÓRNIK Zabrze biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Podokręg Zabrze oraz Śląski Związek Piłki Nożnej. Ponadto biorą udział w licznych turniejach organizowanych w kraju i za granicą. Mogą pochwalić się wieloma sukcesami na szczeblu Mistrzostw Śląska oraz Mistrzostw Polski w rożnych kategoriach wiekowych.
   
  W cyklu kształcenia w klasie sportowej obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie kształcenia w liceum ogólnokształcącym. Realizuje się w niej rozszerzony program nauczania z: języka polskiego i języka angielskiego ze względu na przygotowanie do matury oraz dodatkowe dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wybierane przez ucznia spośród ośmiu przedmiotów. Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z matematyki, uczniowie tej klasy mają w ramach przedmiotu uzupełniającego zajęcia „Matematyka w praktyce”.
   

  EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWYDLA CHĘTNYCH PRZYSZŁYCH PIŁKARZY ODBĘDZIE SIĘ 24 MAJA 2016 R. O GODZ.15.00 NA BOISKU SZKOLNYM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 118.

   

   

   

  OPIS ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

  Informatyka to nowoczesna i wciąż bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje.
  Obecnie technik informatyk to atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych, jaki nastąpił w ostatnich latach, powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z pięciu najpopularniejszych, poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów w Polsce oraz na świecie.
   
  Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci naszego technikum mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są wykorzystywane komputery.
   
  Dobrze wykwalifikowanych informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego czy tworzące sieci komputerowe. Zawód technika informatyka znajduje się na czele zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania.
   
  Wiedza i umiejętności zawodowe zdobyte w Technikum Nr 3 pozwolą absolwentowi nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
   
  Technik informatyk to kierunek, który pozwoli Ci nauczyć się :
  • konfiguracji systemów komputerowych,
  • wykorzystywać dokumentację techniczną urządzeń i programów do naprawy i administrowania systemów informatycznych,
  • projektować i tworzyć sieci komputerowe,
  • administrować sieciowymi systemami komputerowymi,
  • tworzyć aplikacje internetowe i bazy danych.
   
  Kształcenie w zawodzie technik informatyk w Technikum Nr 3 ponadto umożliwia:
  • udział w ciekawych zajęciach, w ramach których stale aktualizowane są programy nauczania wzbogacane o najnowsze rozwiązania technologiczne i nowinki informatyczne,
  • miesięczną praktykę zawodową we wskazanym miejscu z możliwością samodzielnego wyboru miejsca praktyki,
  • udział w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów,
  • uczestnictwo w projektach tj. Comenius, Socrates,
  • wyjazdy zagraniczne w ramach realizowanych projektów,
  • udział w szeregu dodatkowych warsztatów, kursów i wykładów pogłębiających wiedzę.
   
  Wszystkie te umiejętności zdobędziesz w trzech kwalifikacjach:
  E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:
  • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
  • Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
  • Naprawa komputera osobistego,
  E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami:
  • Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej,
  • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
  • Konfigurowanie urządzeń sieciowych,
  E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:
  • Tworzenie stron internetowych,
  • Tworzenie baz danych i administrowanie bazami,
  • Tworzenie aplikacji internetowych.
  Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje DYPLOM TECHNIKA.
   

   

  OPIS ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK
   
  ZAWÓD TECHNIK ELEKTRYK 
  JEST ZAWODEM ATRAKCYJNYM I POSZUKIWANYM NA RYNKU PRACY.
   
  W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życia bez energii elektrycznej, a technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom  korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.
  Po ukończeniu tego kierunku na technika elektryka czekają liczne oferty pracy oraz szerokie możliwości rozwoju: można podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością lub prowadzić własną firmę elektryczną.
  Kształcenie w zawodzie technik elektryk w Technikum Nr 3 ponadto umożliwia:
  • udział w ciekawych zajęciach, w ramach których stale aktualizowane są programy nauczania wzbogacane o najnowsze rozwiązania technologiczne i nowinki informatyczne,
  • miesięczną praktykę zawodową we wskazanym miejscu z możliwością samodzielnego wyboru miejsca praktyki (miesięczną praktykę zawodową zapewnia także szkoła, m.in. w zakładach firmy patronackiej TAURON DYSTRYBUCJA),
  • udział w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów,
  • uczestnictwo w projektach tj. Comenius, Socrates,
  • wyjazdy zagraniczne w ramach realizowanych projektów,
  • udział w szeregu dodatkowych warsztatów, kursów i wykładów pogłębiających wiedzę.
   
  Zawód technik elektryk podzielony został na trzy kwalifikacje.
  • E.7  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy w zakładach produkcyjnych o różnej specjalności, w punktach serwisu i naprawy maszyn         i urządzeń elektrycznych oraz działach technicznych dużych firm, czyli wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są maszyny i urządzenia elektryczne.
  • E.8.  Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w obiektach o różnym przeznaczeniu, pozwala również na samorealizację i stworzenie własnej firmy elektroinstalacyjnej.
  • E.24.  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – praca możliwa jest wszędzie tam, gdzie potrzebny jest nadzór nad pracą maszyn i urządzeń elektrycznych i gdzie podczas przeglądów instalacji wykonuje się pomiary.
  Zawód ten jest szczególnie atrakcyjny dla rynku pracy, o czym świadczą liczne oferty pracy zarówno w regionie, w całej Polsce, jak i za granicą. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych, w obiektach budowlanych oraz w firmach zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycielską w dobrze wyposażonych pracowniach. Nasi uczniowie mają okazję przygotowywać się do egzaminu w pracowniach, które są jednocześnie salami egzaminacyjnymi. Szkoła zapewnia także realizację praktyk miesięcznych dla uczniów poprzez współpracę z różnymi instytucjami. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.
   

   

  SZKOŁA BRANŻOWA – OPIS ZAWODÓW

  ELEKTRYK

  • Elektryk to zawód z bogatą historią, tradycjami oraz z ciągłym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Instalujei uruchamia maszyny oraz urządzenia elektryczne. Do jego zadań należy również dokonywanie przeglądów technicznych, konserwacja oraz naprawa instalacji maszyn, urządzeń elektrycznych. Wykonuje pomiary oraz próby po wykonanym montażu maszyn i urządzeń. Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • Elektryk to fachowiec posiadający wiedzę z zakresu elektryki, przepisów i zasad bhp oraz ochrony p.poż. ochrony środowiska, ergonomii. Biegle posługuje się dokumentacją techniczną, schematami, zna aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące instalacji.
  • Wykonywanie tego zawodu wymaga zdolności manualnych, umiejętności precyzyjnego posługiwania się narzędziami i sprzętem. Elektryka powinna cechować dokładność, precyzyjność oraz dbałość o porządek na swoim stanowisku pracy, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.
  • Według danych z okresu kilkunastu lat publikowanych przez Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy zawód elektryka to wciąż pewna praca, solidne zarobki, duże możliwości rozwoju oraz brak uzależnienia od pracodawcy ponieważ dużo osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.