Otwarcie Zielonej Pracowni

         W piątek 18.01.2019r. w Zespole Szkół Nr 3 im.  rtm Witolda Pileckiego w Zabrzu miało miejsce  otwarcie Zielonej Pracowni'2018 pod nazwą  „Akademia Biodoświadczeń”. Pracownia   powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach i jest  wyposażona w  nowoczesne pomoce dydaktyczne służce do zdobywania wiedzy  z  nauk przyrodniczych .

Dzięki pracowni możliwe jest przeprowadzanie eksperymentów  i doświadczeń biologicznych, mikroskopowanie, badanie wody , gleby i powietrza  oraz prowadzenie  działań na rzecz  ochrony środowiska.
Przecięcia wstęgi  dokonały  Katarzyna Dzióba  -Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze , Ewa Cofała -Kierownik Zespołu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dyrektor  Szkoły  – Anna Milcarz.
W uroczystości uczestniczyli również :  Jarosław Kowalcze  -przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu,  Sebastian Dziębowski- przedstawiciel Rady Miasta Zabrze oraz Ks. Bogusław Syty – Proboszcz Parafii Św. Antoniego w Zabrzu.
Uczniowie przygotowali program artystyczny dla zaproszonych gości.  Rozstrzygnięto również  konkurs  pt. „Walka ze smogiem” i  rozdano nagrody dla autorów najlepszych prac . Przedstawiona została także prezentacja dotycząca badań  biologicznych i chemicznych wody w rzece Bytomce. Na zakończenie  przeprowadzono lekcję otwartą pt . „Wykrywanie węglowodanów , białek i tłuszczów w składnikach pokarmowych”.
Wartość projektu wyniosła 32 500 zł, z czego 26 000zł finansował WFOŚiGW ,  natomiast 6500 zł stanowiło wkład własny.
Projekt przygotowały: mgr Joanna May, mgr Joanna Cieplińska –Lis  i mgr Milena Iżykowska, a wizualizację uczniowie Technikum  Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu -Samuel Krzyczkowski i Patryk Michalik.
 
 

Komentarze są wyłączone

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
Chmurka aktualności
70 – LECIE SZKOŁY!