Badanie wody

17.04.2012 uczniowie naszej szkoły jak co roku brali udział w Akcji Ekologicznej "Bytomka przyjazna ludziom". Zapraszam wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z tej akcji.

 

S P R A W O Z D A N I E

 

Miejsce badania

Biologiczne i chemiczne badanie wody odbyło się w dniu 17 kwietnia 2012 r. w godzinach 10.00 do 13.00. Miejscem badania objęto niewielki fragment rzeki Bytomki w okolicach ulicy Trocera w Zabrzu w kierunku Gliwic.  Uczniowie klasy 2 LOA  ( 20 osób)  przeprowadzili badania korzystając ze specjalistycznych walizek do pobierania i badania próbek w terenie.

Cel badania .

Celem badania było zwrócenie uwagi młodzieży na problem zanieczyszczenia środowiska lokalnego w szczególności wód, rozwijanie zainteresowań ekologicznych a także szukanie sposobów zmierzających do ochrony wody.  Zespół Szkół Nr 3 organizuje akcję „Bytomka przyjazna ludziom” od 2000 roku .

Przeprowadzone  działania

Rozpoznanie terenu:
Oznaczono roślinność porastającą brzegi rzeki. Na brzegach Bytomki zaobserwowano następujące gatunki roślin

 • trzcina pospolita – jest wskaźnikiem wody złej jakości, świadczącym o III klasie czystości
 • ziarnopłon wiosenny – jest wskaźnikiem dużej wilgotności terenu
 • pokrzywa pospolita – jest wskaźnikiem obecności w glebie dużej ilości związków azotowych

W najbliższej okolicy rzeki nie spotkano  porostów , co świadczy o występowaniu na tym obszarze dużej zawartości tlenku siarki (VI). Na brzegu znaleziono puste muszle ślimaków lądowych : ślimaka zaroślowego i winniczka . Zaobserwowano także obecność kaczki krzyżówki . Samce występowały w szacie godowej.

 •  Badanie temperatury wody:
  Badana woda miała temperaturę ok. 100 C co świadczy o średniej zawartości tlenu ok. 10,92 mg/l
 • Określanie pH wody
  Próbki badanej wody miały pH ok. 8 czyli odczyn wody był lekko zasadowy.
 • Określano zapach wody
  Zapach wody został określony na torfowy i gnilny.
 • Makroskopowa identyfikacja występujących rodzajów organizmów żywych.
  Próbki pobierane były z dna rzeki oraz jej nurtu . zawartość pobranych próbek była dokładnie obserwowana pod lupą . Niestety nie zauważono , tak jak w poprzednich latach , organizmów wskaźnikowych . Jedynym napotkanym gatunkiem był rurecznik , który jest wskaźnikiem wody słabej jakości , tzw. wody pozaklasowej.
 • Mikroskopowa identyfikacja występujących rodzajów organizmów żywych.
  Pobrane próbki były obserwowane pod mikroskopem optycznym . w wyniku tego badania rozpoznano wiele rodzajów pierwotniaków , mikroskopijnych skorupiaków oraz nicieni. W badanej próbce występowały:  -  pierwotniaki – pantofelek (Paramecium), Chilodonella, trębacz (Stentor), wirczyk (Vorticella) –ich obecność świadczy o dużej zawartości związków organicznych i dużej ilości bakterii.
 • Badania chemiczne.
  Uczniowie w pobranych próbkach określali  zawartość następujących jonów:  fosforanowych (V), azotanowych (III), azotanowych (V), amonowych  i kationów magnezu i wapnia. Zawartość jonów w próbkach wody:
 1.  jony fosforanowe (V)- 0,5 mg/l
 2. jony azotanowe (III) 0,5 mg/l
 3. jony azotanowe (V) 10 mg/l
 4. jony amonowe 0,2 mg/l
 5. twardość wody przekracza 7 0 niemieckich  woda twarda

 Wyniki świadczą o słabej jakości wody i są porównywalne z wynikami z poprzednich lat.

 

Podsumowanie

Na podstawie badań przeprowadzonych 17.04.2012 r. można stwierdzić, że woda  pobrana z Bytomki jest słabej jakości o dużej zawartości związków organicznych, którą należy zaliczyć do wód pozaklasowych.

 

Opracowały : nauczycielka biologii Joanna May
                                                         nauczycielka chemii Milena Iżykowska


Komentarze są wyłączone

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!