Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK

W dniu 01.02.2021 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach programu „Aktywna Tablica” oraz podpisane porozumienie między dyrektorami szkół.
Szkoły wchodzące w skład sieci współpracy:

  1. Centrum Edukacji w Zabrzu.
  2. Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu.
  3. Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu.
  4. Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu.

Celem międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica” jest rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które będą pomocne w codziennej pracy na lekcjach, wzbogacanie warsztatów pracy.

Zadania Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne:

  1. Udział nauczycieli (minimum jeden nauczyciel) w min. trzech spotkaniach w ramach Sieci.
  2. Zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu w każdym typie szkół wchodzących w skład zespołu szkoły.
  3. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz udostępnianie, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK.

Komentarze są wyłączone

NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!