Archiwum z dnia 11-06-2021

Harmonogram spotkań Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli

Harmonogram spotkań w ramach Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica”.

1. Spotkanie organizacyjne (15.02.2021):

 • Integracja uczestników sieci;
 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów oraz oczekiwań uczestników;
 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań dzielenie się przykładami dobrych praktyk, stworzenie grupy na Facebooku „Aktywna Tablica”.

2. Spotkanie robocze (01.03.2021):

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, wiedzą, wymiana poglądów.
 • Przygotowanie scenariuszy lekcji do publikacji na stronie szkoły lub grupie Facebook „Aktywna tablica”.
 • Zapoznanie z dzianiem strony LearningApps, Quizlet.

3. Spotkanie podsumowujące (24.06.2021):

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
 • Ewaluacja.

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK

W dniu 01.02.2021 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach programu „Aktywna Tablica” oraz podpisane porozumienie między dyrektorami szkół.
Szkoły wchodzące w skład sieci współpracy:

 1. Centrum Edukacji w Zabrzu.
 2. Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu.
 3. Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu.
 4. Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu.

Celem międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica” jest rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które będą pomocne w codziennej pracy na lekcjach, wzbogacanie warsztatów pracy.

Zadania Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne:

 1. Udział nauczycieli (minimum jeden nauczyciel) w min. trzech spotkaniach w ramach Sieci.
 2. Zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu w każdym typie szkół wchodzących w skład zespołu szkoły.
 3. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz udostępnianie, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK.
NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!