Archiwum z miesiąca Grudzień 2020

Konkurs „STAN WOJENNY – represje wobec społeczeństwa polskiego od 1981-1983 roku”

14.12.2020 r. w formie zdalnej odbyła się XII edycja konkursu historycznego, „STAN WOJENNY – represje wobec społeczeństwa polskiego od 1981-1983 roku”.Konkurs odbył się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, www.ipn.gov.pl, który także ufundował nagrody dla uczestników.
W konkursie wzięło udział 11 uczniów z Zespołu Szkół nr 17 oraz z Zespołu Szkół Nr 3.
Po zaciętej i wyrównanej walce zwycięstwo przypadło uczennicy z Zespołu Szkół nr 17 Magdalenie Proszowskiej, na drugim i trzecim miejscu uplasowały się osoby z naszej szkoły kolejno Marta Gardecka i Aleksandra Hulin. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą.
Serdecznie gratulujemy!

Program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w szkole

O programie

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie szkół średnich organizują i prowadzą w szkole realnie działającą firmę– młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Działalność uczniów prowadzona jest w ramach działalności szkoły.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Dla kogo?

Program adresowany jest do uczniów liceów oraz techników, rekomendujemy go jako wsparcie w realizacji:

  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości jako wsparcie realizacji działu IV – Przedsiębiorstwo,
  • podstawy programowej kształcenia w zawodzie (w tym zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu),
  • zajęć dodatkowych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
  • programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (wsparcie realizacji WSDZ).

Na czym polega program?

Uczniowie zakładają w szkole młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę.. Uczniowie szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.

W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim JA Europe Company of the Year Competition.

Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

Jak zgłosić szkołę do programu?

Wystarczy, by nauczyciel wypełnił formularz zgłoszenia do programu i przesłał go faxem bądź mailem do koordynatora programu. Działalność uczniów prowadzona jest w ramach działalności szkoły, stąd wymagany jest stosowny zapis w statucie szkoły.

Udział szkoły w programie jest nieodpłatny.

Program MM w szkole

Informacja o programie MM


NOWE KIERUNKI
!!! KLASA LO DLA STEWARDESS i STEWARDÓW ZAPRASZAMY !!!
Dziennik elektroniczny
Dołącz do nas
Konkurs Informatyczny
Dołącz do nas na Facebooku!
Projekty realizowane w szkole
Projekty i nagrody
Pracownia EFS
FUNDACJA ROSA
70 – LECIE SZKOŁY!